Universal Multigrip, Snow Socks for Cars Keeps you moving!

OxTreeGen

Universal Multigrip je rozhodnutý prispieť nielen k zvýšeniu Vašej bezpečnosti v ťažkých podmienkach, ale aj k zlepšeniu životného prostredia.

 

Klimatické zmeny nás ovplyvňujú všetkých, pretože teplota Zeme sa postupne zvyšuje. V posledných dvoch desaťročiach tento účinok zosilnel. Existuje rad dôkazov, že väčšina tohto otepľovania bola spôsobená ľudskou činnosťou… Treba poznamenať, že sme nahromadením skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého, zmenili chemické zloženie atmosféry.

 

Chceme zaistiť, aby naše výrobky nemali škodlivý vplyv na životné prostredie, v ktorom všetci žijeme.

 

Aby sme to dokázali, spojili sme sa s OxTreeGen, ktorý vytvára nové lesy. Stromy sú skvelý spôsob, ako zmierniť dopad našich aktivít na životné prostredie.

 

  • Vytváranie nových lesov má mnoho výhod, ako napríklad:
  • Stromy produkujú kyslík pomocou fotosyntézy;
  • Stromy znižujú eróziu pôdy a výskyt záplav;
  • Stromy pomáhajú pri schladzovaní zeme;
  • Stromy vytvárajú ekosystémy a podporujú biodiverzitu;
  • Stromy pohlcujú uhlík;
  • Lesy vytvárajú fantastické rekreačné oblasti a zlepšujú zdravie

 

Návleky Univerzálny Multigrip fungujú s OxTreeGen v dvoch smeroch:

 

Po prvé, zasadili sme toľko stromov, aby bol celý náš distribučný kanál uhlíkovo neutrálny. K tomu sme vypočítali uhlíkovú stopu importu z výrobnej základne, a prostredníctvom výsadby stromov sme zmiernili negatívny dopad na prírodu.

 

Po druhé, chceme, aby všetci naši nasledovníci pomáhali sadiť stále viac stromov. Za každých 100 like-ov na našej stránke na Facebooku zasadíme ďalší strom.like icon