Universal Multigrip, Snow Socks for Cars Keeps you moving!

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

INŠTRUKTÁŽNE VIDEO S POKYNMI NA MONTÁŽ/DEMONTÁŽ

NASADENIE
Easy to fit Snow Socks for Cars

 

Pred montážou zariadenia je potrebné vozidlo zaparkovať na rovnom povrchu so zatiahnutou ručnou brzdou.

 

Pri montáži dbajte na to, aby bola žltá páska umiestnená z vonkajšej strany vozidla, (červená časť bude potom zvnútra). Na etikete je uvedené, či je pneumatika pravá alebo ľavá (viď. Obrázok č. 1).

 

Návlek natiahnite na kolesá pohonu tak, že vnútornú elastickú (červenú) pásku natiahnete cez koleso. Začnite zhora (viď. Obrázok č. 2) a návlek stiahnite čo najnižšie. Odporúča sa vložiť ruky do návleku (viď. Obrázok č. 3).

 

Vozidlo posuňte asi 1 meter dopredu alebo dozadu (viď. Obrázok č. 4), a úplne nasaďte návlek na koleso tak, aby bola červená páska celou plochou za kolesom (viď. Obrázok č. 5).

 

Zabezpečenie návleku presne na stred kolesa nie je dôležité, stačí, ak je celá elastická páska na vzorke. Návlek sa po niekoľkých desiatkach metrov sám vycentruje. Odporúča sa však zastaviť a skontrolovať správnu polohu návleku.

 

DEMONTÁŽ

 

Pri demontáži návlekov nesmie byť vozidlo v pohybe, musí byť zaparkované na rovnom povrchu so zatiahnutou ručnou brzdou. Návlek uchyťte oboma rukami a dôrazne stiahnite (viď. Obrázky 7 a 8).

 

Odmontovanie je jednoduchšie, ak je vnútorná sieťovina v strede.

Snow Socks for Cars
like icon