Universal Multigrip, Snow Socks for Cars Keeps you moving!

Bezpečnosť Produktu

Používajte iba zariadenie správnej veľkosti pre vaše pneumatiky. Dodržiavajte všetky pokyny od výrobcu vozidla. Nasaďte prístroj starostlivo podľa pokynov dodaných s výrobkom.
 
Jazdite pomaly, opatrne a venujte jazde úplnú pozornosť, neprekračujte rýchlosť 40 km/h (25 mph), prudko nezrýchľujte a nebrzdite, spomaľte pri zákrutách a vyvarujte sa šmykom. Spomaľte ešte viac pri jazde na mokrom snehu, a v prípade, ak sú na vozovke kamienky a štrk.
 
Použitie návlekov pri jazde na vozovke bez snehovej pokrývky výrazne zvyšuje opotrebenie a potrhanie textílie, čo môže negatívne ovplyvniť účinnosť zariadenia. V prípade nezvyčajného zvuku, zastavte a skontrolujte, či je návlek správne nasadený.

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 

Zariadenie nasaďte hneď, ako to vyžadujú podmienky, nečakajte, kým zapadnete. Zariadenie nepoužívajte na nespevnenej vozovke. Drsné povrchy môžu roztrhať textíliu.

 

Zariadenie odmontujte hneď, ako je to možné, ak už jeho použitie nie je potrebné, a vtedy, keď je vozidlo zaparkované.

 

Universal Multigrip je núdzové zariadenie vhodné na použitie v ťažkých situáciách. Umožňuje pohodlnú jazdu v meniacich sa podmienkach vozovky – pri snehu / na ľade / na suchej vozovke.

 

Universal Multigrip je v súlade s predpismi o zimnej výbave platnými vo Francúzsku a môže sa používať vo Francúzsku na vozovkách s označením B26. V iných krajinách však nie je náhradou kovových reťazí, ak sú tieto predpísané. Vždy si overte miestne predpisy.

 

Universal Multigrip je vhodné iba pre vozidlá, ktoré nemajú viac ako 8 sedadiel na sedenie okrem šoféra a pre úžitkové vozidlá s maximálnou hmotnosťou 3,5 tony.

Snow Socks for Cars
POZOR! Odporúča sa nepoužívať zariadenie na suchej vozovke a neprekračovať bezpečnú rýchlosť 40 km/h (25 mph). Ak jazdíte v podmienkach s nesúvislými plochami snehu, asfaltu a opäť snehu alebo v tuneli, okamžite znížte rýchlosť a jazdite veľmi opatrne! Jazda po vozovke bez snehovej pokrývky výrazne zvyšuje opotrebenie a potrhanie textílie, čo môže negatívne ovplyvniť účinnosť zariadenia.
like icon